jQuery图标数字滚动计数特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

20 79 27特效描述:图标数字 滚动计数。jQuery基于css3属性制作图标和数字结合布局,默认数字滚动计数效果代码。

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/css.css" media="all">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>

3. HTML代码

<div class="num-figure">
<ul class="row">
 <li class="col-sm-4 OEM-ico">
	<ul class="num-change">
	 <li class="Trusted"></li>
	 <li> <span class="timer">100000</span>+ </li>
	 <li>Customes Trusted</li>
	</ul>
	</li>
 <li class="col-sm-4 OEM-ico">
	<ul class="num-change">
	 <li class="WeSold"></li>
	 <li> <span class="timer">200</span>+ </li>
	 <li>Customes We Sold</li>
	</ul>
 </li>
 <li class="col-sm-4 OEM-ico">
	<ul class="num-change">
	 <li class="Available"></li>
	 <li> <span class="timer">1500000</span>+ </li>
	 <li>Inventory Available</li>
	</ul>
 </li>
 <li class="col-sm-4 OEM-ico">
	<ul class="num-change">
	 <li class="Shopping"></li>
	 <li> <span class="timer">100</span>% </li>
	 <li>Safe Online Shopping</li>
	</ul>
 </li>
 <li class="col-sm-4 OEM-ico">
	<ul class="num-change">
	 <li class="Employees"></li>
	 <li> <span class="timer">300</span>+ </li>
	 <li>Number Of Employees</li>
	</ul>
 </li>
 <li class="col-sm-4 OEM-ico">
	<ul class="num-change">
	 <li class="ProjectsSup"></li>
	 <li> <span class="timer">700</span>+ </li>
	 <li>Projects Suppored</li>
	</ul>
 </li>
</ul>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到