jquery鼠标导航下滑显示图片列表效果135 538 180特效描述:导航下滑 显示图片列表,

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="jquery-1.8.2.min.js"></script>

2. HTML代码

<div class="nav">
	<ul>
		<li class="b"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="a">首页</a></li>
		<li class="b">
			<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="a">产品展示</a>
			<div class="xmzs0">
				<div class="xm1">
					<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="lh1.jpg" width="167" height="117" /></a></p>
					<h3>小米手机</h3>
					<span>鼠标导航下滑效果</span>
				</div>
				<div class="xm1" style="margin-left:12px">
					<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="lh1.jpg" width="167" height="117" /></a></p>
					<h3>小米手机</h3>
					<span>鼠标导航下滑效果</span>
				</div>
				<div class="xm1" style=" margin-left:12px">
					<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="lh1.jpg" width="167" height="117" /></a></p>
					<h3>小米手机</h3>
					<span>鼠标导航下滑效果</span>
				</div>
				<div class="xm1" style=" margin-left:12px">
					<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="lh1.jpg" width="167" height="117" /></a></p>
					<h3>小米手机</h3>
					<span>鼠标导航下滑效果</span>
				</div>
			</div>
		</li>
		<li class="b"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="a">新闻中心</a></li>
		<li class="b"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="a">企业文化</a></li>
		<li class="b"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="a">人才理念</a></li>
		<li class="b"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="a">联系我们</a></li>
	</ul>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册
admin
关注
TA的相关作品 >>更多
相关标签特效


热门标签:

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到