jQuery滑动下拉导航菜单代码121 482 161特效描述:jQuery 滑动下拉 导航菜单代码,jQuery滑动下拉导航菜单代码

代码结构

1. 引入CSS

<link href="style/base.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="script/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="script/Other.js"></script>

3. HTML代码

<!--头部菜单-->
<div class="top">
  <div class="w t_cen">
    <div class="t_c_logo"><a href="index.html"><img src="images/logo.png" /></a></div>
    <div class="t_c_lr t_c_left"></div>
    <div class="t_c_cen">
      <div class="t_c_top">
      </div>
      <div class="t_c_bottom">
        <ul>
          <li class="thisli">
            <a href="#"><em>官方首页</em><i>Home</i></a>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>集团概况</em><i>About Us</i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png" />
              <ul>
                <li><a href="#">公司简介</a></li>
                <li><a href="#">总部扶持</a></li>
                <li><a href="#">服务团队</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>品牌中心</em><i>Brand</i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png" />
              <ul>
                <li><a href="#">品牌文化</a></li>
                <li><a href="#">市场前景</a></li>
                <li><a href="#">品牌形象</a></li>
                <li><a href="#">店面形象</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>产品中心</em><i>Product </i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png" />
              <ul>
                <li><a href="#">产品案例</a></li>
                <li><a href="#">核心产品</a></li>
                <li><a href="#">主流产品</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>项目优势</em><i>Advantages</i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png" />
              <ul>
                <li><a href="#">产品优势</a></li>
                <li><a href="#">投资优势</a></li>
                <li><a href="#">店面优势</a></li>
                <li><a href="#">总部优势</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>加盟我们</em><i>Join Us</i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png" />
              <ul>
                <li><a href="#">加盟模式</a></li>
                <li><a href="#">加盟流程</a></li>
                <li><a href="#">成功案例</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>新闻中心</em><i>News</i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png">
              <ul>
                <li><a href="#">品牌新闻</a></li>
                <li><a href="#">行业新闻</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>联系我们</em><i>Contact</i></a>
          </li>
        </ul>
        <div class="thisMenu" id="thisMenu"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="t_c_lr t_c_right"></div>
  </div>
</div>
<!--/头部菜单-->
<!--引用JQuery-->
<!--其他样式-->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滚动菜单 滚动导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 浮动菜单 浮动导航 导航切换 菜单切换 右键菜单 收缩菜单 收缩导航 h5动画导航 h5动画菜单 html5动画导航 html5动画菜单 flash导航菜单 flash导航条 flash导航 flash菜单 flash下拉菜单 flash下拉导航菜单 滑动 滑块 滑动门 触屏滑动 滑动插件 滑块插件 滑动星星打分 导航菜单 导航条 菜单栏 导航栏 分类导航 响应式导航条 响应式导航 其他 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 二级菜单 二级导航菜单 二级导航 下拉列表 下拉菜单 下拉导航 下拉导航菜单 下拉菜单导航 响应式下拉菜单 固定导航 固定菜单 导航菜单插件 导航插件 菜单插件 鼠标滑过 鼠标悬停 跟随鼠标移动

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到