jQuery滑动下拉导航菜单代码127 506 169特效描述:jQuery 滑动下拉 导航菜单代码,jQuery滑动下拉导航菜单代码

代码结构

1. 引入CSS

<link href="style/base.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="script/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="script/Other.js"></script>

3. HTML代码

<!--头部菜单-->
<div class="top">
  <div class="w t_cen">
    <div class="t_c_logo"><a href="index.html"><img src="images/logo.png" /></a></div>
    <div class="t_c_lr t_c_left"></div>
    <div class="t_c_cen">
      <div class="t_c_top">
      </div>
      <div class="t_c_bottom">
        <ul>
          <li class="thisli">
            <a href="#"><em>官方首页</em><i>Home</i></a>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>集团概况</em><i>About Us</i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png" />
              <ul>
                <li><a href="#">公司简介</a></li>
                <li><a href="#">总部扶持</a></li>
                <li><a href="#">服务团队</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>品牌中心</em><i>Brand</i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png" />
              <ul>
                <li><a href="#">品牌文化</a></li>
                <li><a href="#">市场前景</a></li>
                <li><a href="#">品牌形象</a></li>
                <li><a href="#">店面形象</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>产品中心</em><i>Product </i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png" />
              <ul>
                <li><a href="#">产品案例</a></li>
                <li><a href="#">核心产品</a></li>
                <li><a href="#">主流产品</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>项目优势</em><i>Advantages</i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png" />
              <ul>
                <li><a href="#">产品优势</a></li>
                <li><a href="#">投资优势</a></li>
                <li><a href="#">店面优势</a></li>
                <li><a href="#">总部优势</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>加盟我们</em><i>Join Us</i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png" />
              <ul>
                <li><a href="#">加盟模式</a></li>
                <li><a href="#">加盟流程</a></li>
                <li><a href="#">成功案例</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>新闻中心</em><i>News</i></a>
            <div class="Nodes">
              <img src="images/menu_top.png">
              <ul>
                <li><a href="#">品牌新闻</a></li>
                <li><a href="#">行业新闻</a></li>
              </ul>
              <img src="images/menu_bottom.png" />
            </div>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><em>联系我们</em><i>Contact</i></a>
          </li>
        </ul>
        <div class="thisMenu" id="thisMenu"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="t_c_lr t_c_right"></div>
  </div>
</div>
<!--/头部菜单-->
<!--引用JQuery-->
<!--其他样式-->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 瀑布流 收藏 预览 自适应页面大小 响应式区块列表布局 摇摆 烟花 清单样式 照相机 注释 下划线 结构图 鼠标悬停 条形码 弹幕 画板 朋友圈样式 红包 css绘制样式 支付 图文布局 滑动导航菜单 二级导航菜单 二维码 滑动选项卡切换 下拉导航菜单 地图 图片滑动 竖直导航菜单 计算器 文字滑动 图标导航菜单 计时器 滑动手风琴 固定导航菜单 桌面 滑动星星打分 侧边导航菜单 跳转 树形导航菜单 步骤 网址导航菜单 键盘 导航菜单插件 签到 分享 文字导航菜单 点赞 投票 雪花 打印 答题 震动 图表 鼠标滑过 抽奖 表情 qq空间 头像截图 星星打分评分 编辑器 播放器 电子杂志 排行榜 分页翻页 排序 表格隔行变色 table表格 进度条 多功能 滚动导航菜单 滑动导航菜单 浮动导航菜单 导航切换 右键菜单 收缩导航菜单 html5动画导航菜单 flash导航菜单 滑动滑过 滑动星星打分 导航菜单导航条 其他更多

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到