jQuery鼠标悬停响应式导航条特效142 564 189特效描述:jQuery 鼠标悬停 响应式导航条特效,jQuery鼠标悬停响应式导航条特效

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>

3. HTML代码

<!-- 代码 开始 -->
<div id="menu2" class="menu">
	<ul>
	<li><a href="#">首 页</a></li>
	<li><a href="#">预报预警</a></li>
	<li><a href="#">气象新闻</a></li>
	<li><a href="#">气象服务</a></li>
	<li><a href="#">行政审批</a></li>
	<li><a href="#">信息公开</a></li>
	<li><a href="#">气象科普</a></li>
    <li><a href="#">党风廉政</a></li>
	<li><a href="#">气象科普</a></li>
	</ul>
	<div class="cls"></div>
</div>
<!-- 代码 结束 -->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滑动导航菜单 浮动导航菜单 导航切换 右键菜单 收缩导航菜单 html5动画导航菜单 flash导航菜单 滑动滑过 滑动星星打分 导航菜单导航条 其他更多 鼠标悬停 文字滑动 固定导航菜单 导航菜单插件

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到