jQuery果冻式按钮切换代码92 366 123特效描述:jQuery 果冻式按钮切换,jQuery果冻式按钮切换代码

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/chinaz.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/chinaz.js"></script>

3. HTML代码

<br>
<div class="index_slide">
	<div class="wrap_1005 slide">
		<ul class="slide_con clearfix">
			<li><img src="images/index_slide_con01.png" alt="51前端"><a href="http://www.51qianduan.com//" class="slide_con_a" target="_blank">投放申请</a></li>
			<li><img src="images/index_slide_con02.png" alt="51前端"><a href="http://www.51qianduan.com//" class="slide_con_a" target="_blank">投放申请</a></li>
			<li style="display: block;"><img src="images/index_slide_con03.png" alt="51前端"><a href="http://www.51qianduan.com//" class="slide_con_a" target="_blank">投放申请</a></li>
			<li><img src="images/index_slide_con04.png" alt="51前端"><a href="http://www.51qianduan.com//" class="slide_con_a" target="_blank">投放申请</a></li>
			<li><img src="images/index_slide_con05.png" alt="51前端"><a href="http://www.51qianduan.com//" class="slide_con_a" target="_blank">投放申请</a></li>
		</ul>
		<ul class="slide_index clearfix">
			<li class="one"></li>
			<li class="two"></li>
			<li class="three hover"></li>
			<li class="four"></li>
			<li class="five"></li>
		</ul>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 切换按钮 表单 焦点图 幻灯片 图片轮播 图片轮播 选项卡自动切换 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到