jquery左右滚动图片点击小图出现大图特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

87 346 116特效描述:左右滚动图片 点击小图 出现大图。jquery左右滚动图片点击小图出现大图特效代码下载

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery-1.4.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/slider.js" type="text/javascript"></script>

3. HTML代码

	<div style="height:200px;"></div>
	<div id="slider">
		<div class="spic">
			<img src="images/01.jpg" />
			<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
		</div>
		<div class="spic">
			<img src="images/02.jpg" />
			<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
		</div>
		<div class="spic">
			<img src="images/03.jpg" />
			<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
		</div>
		 <div class="spic">
			<img src="images/04.jpg" />
			<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
		</div>
		<div class="spic">
			<img src="images/05.jpg" />
			<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
		</div>
		<div class="spic">
			<img src="images/06.jpg" />
			<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
		</div>    
	</div>  用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到