jquery 图片滚动动画停止开始按钮控制特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

78 311 104特效描述:图片滚动动画 停止开始 按钮控制。jquery 图片滚动动画停止开始按钮控制特效代码下载

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/startstop-slider.js"></script>

2. HTML代码

	<div id="page-wrap">
		<h2>启动/停止 图片滚动</h2>
		<div id="slider">
			<div id="mover">
				<div id="slide-1" class="slide">
					<h3><a href="https://www.51qianduan.com/" target="_blank">51前端</a></h3>
					<p><a href="https://www.51qianduan.com/" target="_blank">51前端</a></p>
					<a href="http://www.51qianduan.com/"><img width="150" height="150" alt="jquery特效选项卡基于jquery tab 插件支持垂直选项卡" src="images/smallba66cb66d48ae5d3afd6567bde85a8c6.jpg" /></a>
				</div>
				<div class="slide">
					<h3><a href="https://www.51qianduan.com/" target="_blank">51前端</a></h3>
					<p><a href="https://www.51qianduan.com/" target="_blank">51前端</a></p>
					<a href="http://www.51qianduan.com/"><img width="150" height="150" alt="javascript特效图片滚动插件支持单排图片上下滚动、图片无缝滚动" src="images/small838718c6c6e0707250734cfe9e046cee.jpg" /></a>
				</div>
				<div class="slide">
					<h3><a href="https://www.51qianduan.com/" target="_blank">51前端</a></h3>
					<p><a href="https://www.51qianduan.com/" target="_blank">51前端</a></p>
					<a href="http://www.51qianduan.com/"><img width="150" height="150" alt="用CSS3更换一个确认对话框的jQuery" src="images/small79b7ec4e3a48d1f0b125bcbd6bed0fb2.jpg"></a>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到