jquery 3D图片滚动手机软件网站图片展示插件如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

80 319 107特效描述:3D图片滚动。jquery 3D图片滚动手机软件网站图片展示插件

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

3. HTML代码

<div id="phoneCarousel">
	<div class="previous arrow"></div>
	<div class="next arrow"></div>
	<div id="stage">
		<a href="http://www.51qianduan.com/"><img id="iphone" class="default" src="img/phones/iphone.png" width="270" height="400" alt="iPhone" /></a>
		<a href="http://www.51qianduan.com/"><img id="nexus" src="img/phones/nexus_one.png" width="270" height="400" alt="Nexus One" /></a>
		<a href="http://www.51qianduan.com/"><img id="nokia" src="img/phones/nokia.png" width="270" height="400" alt="Nokia" /></a>
		<a href="http://www.51qianduan.com/"><img id="blackberry" src="img/phones/blackberry.png" width="270" height="400" alt="BlackBerry" /></a>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到