jquery企业贡献数量数字滚动特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

15 59 20特效描述:企业贡献数量 数字滚动。jquery 实现数字到计算企业贡献数量计算总数,刷新页面数字显示就会重新加载,只有刷新才会加载js 。

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/common.js"></script>

3. HTML代码

    <!--
     * 17素材vip建站专区模块代码
     * 详尽信息请看官网:http://www.17sucai.com/pins/vip
     *
     * Copyright , 温州易站网络科技有限公司版权所有
     *
     * 请尊重原创,未经允许请勿转载。
     * 在保留版权的前提下可应用于个人或商业用途
    -->
		<div style="height:1000px;"></div><!--可以删除-->
    <div class="product-number-info" id="productNumber">
      <div class="product-number-inner">
        <ul class="q clearfix">
          <li class="li-1">
            <b>
              <i id="productNumber_1" data-sum="1587945">0</i>
              <sup>+</sup>
            </b>
            <p>公司优选</p>
          </li>
          <li class="li-2">
            <b>
              <i id="productNumber_2" data-sum="3344">0</i>
              <em>天</em>
            </b>
            <p>安全运行</p>
          </li>
          <li class="li-3">
            <b>
              <i id="productNumber_3" data-sum="150">0</i>
              <sup>+</sup>
            </b>
            <p>覆盖行业和类目</p>
          </li>
          <li class="li-4">
            <b>
              <i id="productNumber_4" data-sum="981">0</i>
              <em>万</em>
            </b>
            <p>件商品销售中</p>
          </li>
          <li class="li-5">
            <b>
              <i id="productNumber_5" data-sum="847915">0</i>
              <sup>+</sup>
            </b>
            <p>个订单为企业带来</p>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
		<div style="height:100px;"></div><!--这个默认填充高度,单独不能置低需要的-->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到