jQuery图片全屏滚动自适应浏览器分辨率宽度焦点图片滚动如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

328 1308 437特效描述:jQuery 图片全屏滚动 自适应分辨率宽度 焦点图片滚动。jquery图片全屏滚动,听过左右按钮控制焦点图片滚动,且自适应浏览器分辨率宽度的焦点图片滚动。

代码结构

1. 引入JS

<script src="js/jquery-1.4.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.foucs.js" type="text/javascript"></script>

2. HTML代码

<div class="focusbox">
	<div id="fullbanner">
		<div class="wrappic">
			<ul>
				<li class="plan"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank"><img width="950" height="400" src="images/1.jpg" alt="站长素材" /></a></li>
				<li class="plan"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank"><img width="950" height="400" src="images/2.jpg" alt="站长素材" /></a></li>
				<li class="plan"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank"><img width="950" height="400" src="images/3.jpg" alt="站长素材" /></a></li>
				<li class="plan"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank"><img width="950" height="400" src="images/4.jpg" alt="站长素材" /></a></li>
			</ul>
		</div>
		<div class="helper">
			<div class="mask-left"></div>
			<div class="mask-right"></div>
			<a href="javascript:void();" class="prev arrow-left"></a>
			<a href="javascript:void();" class="next arrow-right"></a>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	$.foucs({
		direction: 'right'
	});
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到