jQuery CSS3响应式菜单点击图标滑动展开菜单代码117 464 155特效描述:jQuery CSS3响应式菜单 点击图标 滑动展开菜单,响应式菜单点击图标滑动展开菜单

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" media="screen" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>

3. HTML代码

<nav class="menu-opener">
	<div class="menu-opener-inner"></div>
</nav>
<nav class="menu">
	<div class="menu-inner">
		<a href="#" class="menu-link"><span>网站首页</span></a>
		<a href="#" class="menu-link"><span>关于我们</span></a>
		<a href="#" class="menu-link"><span>产品展示</span></a>
		<a href="#" class="menu-link"><span>成功案例</span></a>
		<a href="#" class="menu-link"><span>联系我们</span></a>
	</div>
</nav>
<script type="text/javascript">
$(".menu-opener").click(function(){
	$(".menu-opener, .menu-opener-inner, .menu").toggleClass("active");
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滚动菜单 滚动导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 浮动菜单 浮动导航 导航切换 菜单切换 右键菜单 收缩菜单 收缩导航 h5动画导航 h5动画菜单 html5动画导航 html5动画菜单 flash导航菜单 flash导航条 flash导航 flash菜单 flash下拉菜单 flash下拉导航菜单 滑动 滑块 滑动门 触屏滑动 滑动插件 滑块插件 收缩展开 展开收缩 收缩 展开 导航菜单 导航条 菜单栏 导航栏 分类导航 响应式导航条 响应式导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 收缩菜单 收缩导航 导航菜单插件 导航插件 菜单插件

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到