jQuery CSS3响应式菜单点击图标滑动展开菜单代码125 496 166特效描述:jQuery CSS3响应式菜单 点击图标 滑动展开菜单,响应式菜单点击图标滑动展开菜单

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" media="screen" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>

3. HTML代码

<nav class="menu-opener">
	<div class="menu-opener-inner"></div>
</nav>
<nav class="menu">
	<div class="menu-inner">
		<a href="#" class="menu-link"><span>网站首页</span></a>
		<a href="#" class="menu-link"><span>关于我们</span></a>
		<a href="#" class="menu-link"><span>产品展示</span></a>
		<a href="#" class="menu-link"><span>成功案例</span></a>
		<a href="#" class="menu-link"><span>联系我们</span></a>
	</div>
</nav>
<script type="text/javascript">
$(".menu-opener").click(function(){
	$(".menu-opener, .menu-opener-inner, .menu").toggleClass("active");
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动导航菜单 收缩导航菜单 二级导航菜单 滑动选项卡切换 文字收缩展开 下拉导航菜单 图片滑动 图片收缩展开 竖直导航菜单 文字滑动 图标导航菜单 滑动手风琴 固定导航菜单 滑动星星打分 侧边导航菜单 树形导航菜单 网址导航菜单 导航菜单插件 文字导航菜单 滚动导航菜单 滑动导航菜单 浮动导航菜单 导航切换 右键菜单 收缩导航菜单 html5动画导航菜单 flash导航菜单 滑动滑过 收缩收起展开 导航菜单导航条

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到