js自适应屏幕轮播滚动特效如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

247 984 329特效描述:js 自适应屏幕 轮播滚动特效。js自适应屏幕轮播滚动特效

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="CSS/css.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="CSS/css3.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/why.js"></script>

3. HTML代码

<div id="banner">
	<div class="banner">
    <ul>
      <li><img src="images/banner_1.jpg" /></li>
      <li><img src="images/banner_2.jpg" /></li>
      <li><img src="images/banner_3.jpg" /></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="bannNav">
    <a href="#">
      <h1>水龙头</h1>
      <h2>THE TAP</h2>
      <img src="images/bannav_2.jpg" />
      <h3 class="time1">&nbsp;</h3>
    </a>
    <a href="#">
      <h1>直杆淋浴</h1>
      <h2>SHOWER</h2>
      <img src="images/bannav_2.jpg" />
      <h3 class="time1">&nbsp;</h3>
    </a>
    <a href="#">
      <h1>浴室镜子</h1>
      <h2>MIRROR</h2>
      <img src="images/bannav_4.jpg" />
      <h3 class="time1">&nbsp;</h3>
    </a>
  </div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到