jQuery实现交互式3D旋转插件100 399 134特效描述:jQuery实现 交互式 3D旋转插件,jQuery实现交互式3D旋转插件

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.interactive_3d.js"></script>

2. HTML代码

  <div class="wrapper">	
  	<div class="main">
    <div class="page_container">
     <div id="i3d" class="interactive_3d">
      <div class="caption">
       <h1>jQuery Interactive 3D</h1>
       <h2>Create a 3D interactive object using images and one simple JS call</h2>
      </div>
      <img src="images/frame_1.png">
     </div>
    </div>
   </div>
  </div> 
 </div>
<div style="text-align:center;clear:both">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 图片拖动 图片翻转旋转 文字拖动 文字翻转旋转 拖动排序 旋转木马 弹出层拖动 拖动拽动 转动旋转翻转

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到